Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury

im. Janusza Gniatkowskiego

ul. Piłsudskiego 14
42 – 360 Poraj

Sekretariat
(czynny w godzinach 8:00 – 16:00)

tel. / fax 034 / 314 55 48
mail: gok.poraj@op.pl

Dyrektor GOK
mgr inż. Magdalena Ryziuk – Wilk

tel. 034 / 314 48 29