Przesłuchania

Karta zgłoszenia format *odt

http://gokporaj.pl/wp-content/uploads/2024/04/FESTIWAL-GNIATKOWSKIEGO-2024-karta-zgloszenia-1.odt

Karta zgłoszenia format *pdf

http://gokporaj.pl/wp-content/uploads/2024/04/FESTIWAL-GNIATKOWSKIEGO-2024-karta-zgloszenia-1.pdf

Regulamin format *odt

http://gokporaj.pl/wp-content/uploads/2024/04/GNIATKOWSKI-REGULAMIN-2024-1.odt

Regulamin format *pdf

http://gokporaj.pl/wp-content/uploads/2024/04/GNIATKOWSKI-REGULAMIN-2024-1.pdf