Wieczór z Gniatkowskim w Warszawie

W sobotę, 16 stycznia, delegacja reprezentująca Gminę Poraj w osobach dyrektora GOK – Magdaleny Ryziuk-Wilk oraz kierownika Referatu Komunikacji Społecznej – Andrzeja Kozlowskiego uczestniczyła w wyjątkowym wieczorze wspomnień o Januszu Gniatkowskim, zrealizowanym w Kawiarence Słodkiego Radia Retro w Studiu Agnieszki Osieckiej. Spotkanie poprowadzili: Krystyna Maciejewska-Gniatkowska i Jan Zagozda. Wśród publiczności zasiedli również Irena Gałązka i Ryszard Rembiszewski.

A tak sobotnie spokanie wspina jeden z uczestników – January Zaradny: „Wczorajsza sobota to dla mnie czas pięknych wspomnień o Januszu Gniatkowskim o Artyście, którego nie sposób zapomnieć. O imprezie w KAWIARENCE SŁODKIEGO RADIA RETRO powiadomił mnie Dominik Piworowicz, za co mu serdecznie dziękuję. Było to w studiu im. Agnieszki Osieckiej, przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie. Spotkanie prowadził Jan Zagozda – legenda Polskiego Radia oraz Krystyna Maciejewska – Żona Artysty, która po jego ścieżkach artystycznych i życiowych oprowadzała nas niezwykle urokliwie, to był przekaz magiczny, wzruszający i romantyczny. Momentami czułem się jakbym współuczestniczył w tych wydarzeniach. Spotkałem przy okazji wielu znajomych i zawarłem nowe znajomości, co dodatkowo wzbogaciło moją paletę przeżyć w Kawiarence Słodkiego Radia Retro. Obecny był Janusz Świąder – autor książki „Apassionata – wspomnienia o Januszu Gniatkowskim”. Osoba która z wielkim zapałem dba o to aby nigdy nie zapomniano o tych którzy naszą kulturę wzbogacali i wznosili na szczyty. Obecna była również dyrektor Ośrodka Kultury w Poraju – pani Magdalena Ryziuk-Wilk, która jest dobrym duszkiem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Janusza Gniadkowskiego. Festiwal trwa już 7 lat i jego znaczenie stale przybiera na sile więc, tylko gratulować. I na koniec nie mogę wrócić do osoby która mnie o tym wydarzeniu powiadomiła, to Dominik Piworowicz, cieszę się, że młodzi ludzie z takim zapałem i szczerością promują to co było, a co nie może, nie powinno i nigdy – mam nadzieję – nie będzie zapomniane.”
Fot. Jan Pietrzak.
Zdjęcia pochodzą także z wyświetlanych filmów o Januszu Gniatkowskim: Klubu Muzycznych Wspomnień z Janem Zagozdą, Gwiazdy Tamtych Lat Janusza Horodniczego oraz Salonu Kresowego Jerzego Janickiego.