Wyniki VIII Festiwalu

W czasie trwania Koncertu laureatom zostały wręczone nagrody, a wręczali je: wójt Łukasz Stachera, wicestarosta myszkowska – Anna Socha-Korendo, zastępca wójta – Katarzyna Kaźmierczak, w imieniu poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej nagrodę GRAND PRIX wręczała – Danuta Służałek -Jaworska, przewodniczący Rady Gminy Poraj – Andrzej Pawłowski, skarbnik Gminy Poraj – Jadwiga Zasik, wiceprezes Stowarzyszenia „Apasjonata” – Wacław Cesarz, sołtys Poraja – Barbara Caban oraz w imieniu ZASP-u – Ryszard Rembiszewski.
Laureaci VIII Festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne, a zdobywca GRAND PRIX – dodatkowo nagrodę główną – wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez poseł do europarlamentu – Jadwigę Wiśniewską. Dodatkowo Związek Artystów Scen Polskich uhonorował nagrodą Mirosława Podlejskiego – kompozytora piosenek o Januszu Gniatkowskim do słów Marka Gaszyńskiego i Haliny Borowiec. Podczas niedzielnego Koncertu Specjalnego, statuetki od Organizatorów za zaangażowanie w przygotowaniu Festiwalu i wieloletnią współpracę otrzymali: Poseł – Jadwiga Wiśniewska, Halina Borowiec, Mirosław Podlejski, ZASP i Wojciech Dąbrowski.

LAUREACI VIII FESTIWALU PIOSENEK JANUSZA GNIATKOWSKIEGO W PORAJU:

Kategoria I do 7 lat
WYRÓŻNIENIE
Karolina SIUDYKA z Dąbrowy Górniczej

I MIEJSCE
Sandra GRABOWSKA z Kielc

Kategoria II 8-13 lat
II MIEJSCE
Anna MAJCHRZAK – GOK Wręczyca Wielka
I MIEJSCE
Natalia OCHMAŃSKA z Kłobucka
I MIEJSCE
SWEET VOICES z Poręby

Kategoria III 14-18 lat
III MIEJSCE
Weronika DZIEŻA z Myszkowa
II MIEJSCE
Roksana SAPOTA z Osin
II MIEJSCE
Natalia NOWOTNA z Częstochowy
I MIEJSCE
Weronika SZCZEPANIAK ze Zborów
Kategoria IV powyżej 19 lat

WYRÓŻNIENIA:
Nagroda ZASP-u za kompozycje – Mirosław PODLEJSKI z Poraja
Maciej KLOCIŃSKI z Warszawy
II MIEJSCE
Radomszczańska Kapela Podwórkowa z Radomska

GRAND PRIX
Julian LESIŃSKI z Białegostoku